Zasady ostrzenia wierteł

Dzięki odpowiedniej eksploatacji i właściwym zasadom ostrzenia można uzyskać optymalną trwałość naszych wierteł i możliwie niskie nakłady na gospodarkę narzędziową. Ostrzenie wierteł jest operacją precyzyjną, wymagającą odpowiedniej ostrzarki, właściwych narzędzi i osprzętu oraz wysokich kwalifikacji obsługi. Wiertła powinny być ostrzone często, aby nie dopuszczać do nadmiernego czy wręcz katastrofalnego zniszczenia ostrzy i w rezultacie
nawet złamania wiertła.

Jako kryteria stępienia wiertła przyjmuje się:

  • obniżenie gładkości powierzchni wierconych otworów,
  • znaczny wzrost temperatury skrawania,
  • zmiana barwy wiórów,
  • przekroczenie tolerancji średnicy lub deformacja otworu,
  • wystąpienie akustycznego kryterium stępienia to jest nadmiernego hałasu,
  • pojawienie się fizycznych objawów stępienia w postaci wąskiego trójkąta przy krawędzi skrawającej na powierzchni przyłożenia i pasków na powierzchni natarcia w rowkach wiórowych.

Przekroczenie dopuszczalnego stępienia może doprowadzić do wykruszenia krawędzi skrawającej lub jej wyłamania, a w skrajnym przypadku do złamania wiertła.

Przed przystąpieniem do ostrzenia należy dokonać oceny wizualnej stępionego wiertła, a następnie usunąć na krawędziach skrawających rysy, wykruszenia i pęknięcia. Należy zachować symetrię krawędzi skrawających, dążąc do kształtu zaostrzenia fabrycznego.

Warunkiem dobrego zaostrzenia jest taki sposób prowadzenia zabiegów, poprzez dobór odpowiednich parametrów ostrzenia i chłodzenia, aby nie doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się obszarów krawędzi skrawających. Nadmierny wzrost temperatury w czasie ostrzenia może spowodować powstanie rys szlifierskich, mikropęknięć, wysokiego odpuszczania obszarów krawędzi lub nawet ich wtórnego hartowania. Takie negatywne zjawiska powodują znaczne obniżenie jakości wierteł. Im wyżej stopowa stal szybkotnąca, z której wykonano wiertło, tym bardziej starannie należy prowadzić proces ostrzenia. Ostrzenie wierteł ze stali wolframowo-molibdenowych należy prowadzić przy prędkościach szlifowania 20-25 m/s, a wielkość posuwu nie powinna przekraczać 0,03 mm przy dosuwie ręcznym. Ostrzenie narzędzi ze stali szybkotnącej kobaltowej SK8M wymaga zmniejszenia wszystkich
parametrów o 25% lub zastosowania ściernic borazonowych.