Polityka jakości

Najważniejszym celem naszej Firmy specjalizującej się w produkcji wierteł krętych i innych narzędzi trzpieniowych jest zapewnienie Klientom dostaw wyrobów zgodnych z ich wymaganiami oraz oczekiwaniami, wytwarzanych po optymalnych kosztach, które pozwalają na osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych, dających satysfakcję pracownikom i właścicielowi.

 

Cele te, realizujemy poprzez:

 

  • wytwarzanie i dostarczanie Klientom wyrobów o jakości dostosowanej do ich wymagań i w ustalonym terminie,
  • sterowanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na jakość wyrobów
  • przeprowadzanie auditów wewnętrznych i stosowanie rozwiązań o charakterze zapobiegawczym i korygującym, celem wyeliminowania możliwości powtórzenia błędów,
  • ścisłe określenie odpowiedzialności, kompetencji i uprawnień na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • podnoszenie kwalifikacji personelu przez systematyczne szkolenie,
  • wprowadzanie nowych technologii i modernizację istniejącego parku maszynowego,
  • ciągłe doskonalenie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ opartego o wymagania normy ISO 9001 – 2015.

Ponad wiek doświadczeń w produkcji wierteł daje gwarancję skuteczności naszego działania i zadowolenia Klientów.