Parametry części chwytowej

CHWYTY CYLINDRYCZNE DLA WIERTEŁ KRĘTYCH I FREZÓW TRZPIENIOWYCH
TYP HA

Z POCHYLONYM SPŁASZCZENIEM
TYP HE

Z SPŁASZCZENIEM (WELDON)
TYP HB

CHWYT STOŻKOWY MORSE’A