Informacje dla akcjonariuszy

10 czerwca, 2020

Ogłoszenie zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem […]