Informacje dla akcjonariuszy

14 czerwca, 2022

OGŁOSZENIE ZARZĄDU FABRYKI „WIERTŁA BAILDON” S.A.

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd […]
13 września, 2021

OGŁOSZENIE ZARZĄDU FABRYKI „WIERTŁA BAILDON” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem […]
22 października, 2020

Informacja o uchwałach podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 21.09.2020 r.

Zarząd Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 12.10.2020 r. do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana zmiana Statutu Spółki uchwalona przez Zwyczajne Walne […]
19 września, 2020

Ogłoszenie zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji.

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]
4 września, 2020

Ogłoszenie zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem […]
4 września, 2020

Ogłoszenie Zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]
17 sierpnia, 2020

Ogłoszenie Zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]
27 lipca, 2020

Ogłoszenie Zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]
29 czerwca, 2020

Ogłoszenie Zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]
26 czerwca, 2020

Odwołanie WZA 29.06.2020

OGŁOSZENIE ZARZĄDU FABRYKI „WIERTŁA BAILDON” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ODWOŁANIU TERMINU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w […]