Informacje dla akcjonariuszy

10 czerwca, 2020

Ogłoszenie zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem […]
26 czerwca, 2020

Odwołanie WZA 29.06.2020

OGŁOSZENIE ZARZĄDU FABRYKI „WIERTŁA BAILDON” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ODWOŁANIU TERMINU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w […]
29 czerwca, 2020

Ogłoszenie Zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]
27 lipca, 2020

Ogłoszenie Zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks […]