Ogłoszenie Zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o wezwaniu Akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki Fabryka „Wiertła Baildon” S.A. w Katowicach do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Johna Baildona 64b, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z 5-ciu wymaganych przepisami w/w ustawy wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji celem ich dematerializacji.

Marcin Salski – Prezes Zarządu
Paweł Bil – Członek Zarządu
Katarzyna Regner – Członek Zarządu