Odwołanie WZA 29.06.2020

OGŁOSZENIE ZARZĄDU FABRYKI
„WIERTŁA BAILDON” S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ODWOŁANIU TERMINU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczony na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 13.00 w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4 został odwołany.

Marcin Salski – Prezes Zarządu
Paweł Bil – Członek Zarządu
Katarzyna Regner – Członek Zarządu