Nowe perspektywy i ambitne plany rozwoju. Fabryka Wiertła Baildon w Grupie Topex

Rozmowa redaktorów Gazety Narzędziowej z Piotrem Potowskim – Prezesem Rady Nadzorczej Wierteł Baildon , Marcinem Salskim – Prezesem Zarządu Wierteł Baildon, i Pawłem Bilem – Dyrektorem Sprzedaży i Członkiem Zarządu Wierteł Baildon.

Podczas rozmowy zostały przedstawione plany rozwoju i strategii działania firmy po zmianie głównego akcjonariusza Wierteł Baildon. Cała rozmowa dostępna jest pod adresem: https://portalnarzedzi.pl/artykul/nowe-perspektywy-i-ambitne-plany-rozwoju-fabryka-wiertla-baildon-w-grupie-topex/